CHUYÊN MỤC: CHUYỂN ĐỔI SỐ
Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương về thực hiện mô hình điểm cấp
Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền trong triển khai thực hiện cao điểm 2 dự
Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết 15 ngày thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNEID) trên địa bàn tỉnh Bình Dương
TỔNG KẾT KẾ HOẠCH NHẬP DỮ LIỆU HỘ TỊCH TRÊN NỀN TẢNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ
ĐOÀN THANH NIÊN CÔNG AN TỈNH BÌNH DƯƠNG, TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG VNEID TRONG ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN, SINH VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
THỊ XÃ TÂN UYÊN: TẬP TRUNG TỐI ĐA NGUỒN LỰC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06/CP
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT: TRIỂN KHAI MÔ HÌNH ĐIỂM DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN THEO ĐỀ ÁN 06
Tổ công tác đề án 06 tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị sơ kết 07 ngày thực hiện kế hoạch nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
NHỮNG TIỆN ÍCH CỦA CCCD GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ KÈM ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ.
BÌNH DƯƠNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ, DỰ ÁN SẢN XUẤT, CẤP VÀ QUẢN LÝ CCCD, ĐỀ ÁN 06/CP VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI”

ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 512
Tổng số lượt truy cập: 3,357,728