Tiêu đề:
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
STTTiều đềĐơn vị thực hiện
1 Tách hộ Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
2 Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
3 Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
4 Xác nhận thông tin về cư trú Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
5 Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
6 Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
7 Đăng ký tạm trú (thực hiện tại cấp xã) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
8 Gia hạn tạm trú (thực hiện tại cấp xã) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
9 Xóa đăng ký tạm trú (tại công an cấp xã)Thông Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
10 Thông báo lưu trú (tại công an cấp xã) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
11 Khai báo tạm vắng (tại công an cấp xã) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
12 TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG (CẤP TỈNH) Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
13 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại việt nam bằng phiếu khai báo tạm trú (cấp xã) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
14 Thủ tục cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại việt nam tại phòng quản lý xuất nhập cảnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
15 Thủ tục cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại việt nam tại phòng quản lý xuất nhập cảnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
16 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
17 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại việt nam tại công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
18 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại việt nam tại công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
19 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại việt nam (thực hiện tại cấp tinh) Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
20 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại việt nam (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
21 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại việt nam (thực hiện tại cấp tỉnh) Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
22 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại việt nam tại công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
23 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại việt nam qua trang thông tin điện tử (cấp tỉnh) Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
24 Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết đăng ký thường trú tại VN đối với người VN định cư nước ngoài Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
25 Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử ở trong nước (cấp tỉnh) Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
26 Khôi phục giá trị sử dụng Hộ chiếu phổ thông (cấp tỉnh) Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
27 Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước (cấp tỉnh) Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
28 TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
29 TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
30 ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU MỚI (CẤP TỈNH) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
31 ĐĂNG KÝ LẠI MẪU CON DẤU Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
32 ĐĂNG KÝ THÊM CON DẤU Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
33 ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
34 ĐĂNG KÝ DẤU NỔI, DẤU THU NHỎ, DẤU XI Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
35 CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
36 CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
37 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
38 CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
39 CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
40 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
41 CẤP LẠI CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ TẠI CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
42 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại công an xã, phường, thị trấn Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
43 Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí tại công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
44 Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí tại công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
45 Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
46 Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
47 Cấp giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
48 Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
49 Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
50 Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
1234

ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 280
Tổng số lượt truy cập: 2,620,659