Tiêu đề:
Lĩnh vực:
Đơn vị thực hiện:
DANH SÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
STTTiều đềĐơn vị thực hiện
1 Thông báo lưu trú (tại công an cấp xã) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
2 Khai báo tạm vắng (tại công an cấp xã) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
3 TÁCH HỘ (CẤP XÃ) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
4 ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN VỀ CƯ TRÚ TRONG CSDL VỀ CƯ TRÚ (CẤP XÃ) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
5 KHAI BÁO THÔNG TIN CƯ TRÚ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN THƯỜNG TRÚ, ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ (CẤP XÃ) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
6 XÁC NHẬN THÔNG TIN VỀ CƯ TRÚ (CẤP XÃ) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
7 ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ (CẤP XÃ) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
8 XÓA ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ (CẤP XÃ) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
9 ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ (CẤP XÃ) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
10 GIA HẠN TẠM TRÚ (CẤP XÃ) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
11 XÓA ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ (CẤP XÃ) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
12 TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG (CẤP TỈNH) Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
13 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại việt nam bằng phiếu khai báo tạm trú (cấp xã) Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
14 TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
15 TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
16 Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực – cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
17 Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam – cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
18 Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam – cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
19 Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
20 Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
21 Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
22 Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
23 Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
24 Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
25 Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài - Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
26 Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử ở trong nước - Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
27 Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước - Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
28 Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông - Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
29 Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài - Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
30 Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử - Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
31 Trình báo mất thẻ ABTC tại Công an cấp tỉnh Phòng Quản lý xuất nhập cảnh
32 Trình báo mất thẻ ABTC – cấp huyện Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
33 Trình báo mất thẻ ABTC – cấp xã Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
34 ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU MỚI (CẤP TỈNH) Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
35 ĐĂNG KÝ LẠI MẪU CON DẤU Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
36 ĐĂNG KÝ THÊM CON DẤU Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
37 ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MẪU CON DẤU Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
38 ĐĂNG KÝ DẤU NỔI, DẤU THU NHỎ, DẤU XI Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
39 CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
40 CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
41 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
42 CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
43 CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
44 CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ Công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
45 Thủ tục Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp xã Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
46 Thủ tục Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp xã Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
47 Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Công an cấp xã Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
48 CẤP LẠI CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ QUÂN DỤNG, CÔNG CỤ HỖ TRỢ TẠI CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
49 Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại công an xã, phường, thị trấn Công an cấp xã (xã, phường, thị trấn)
50 Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí tại công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
1234

ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ

LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập trong ngày: 621
Tổng số lượt truy cập: 3,357,837